Η κοσμο-ενατένιση ως αναλγητικό στον υπαρξιακό τρόμο

Η κοσμο-ενατένιση ως αναλγητικό στον υπαρξιακό τρόμο

Αναζητούμε τα λουλούδια μέσα στην κόλαση, και, καμιά φορά, πράγματι τα βρίσκουμε∙ όμως, ο τρόμος βρίσκεται σταθερά εκεί πίσω, σαν μόνιμη σκιά στο φόντο…

Συνεχίστε την ανάγνωση Η κοσμο-ενατένιση ως αναλγητικό στον υπαρξιακό τρόμο