Η ψυχολογία της Αποκάλυψης: γιατί πιστεύουμε ότι «το τέλος είναι κοντά»

Η ψυχολογία της Αποκάλυψης: γιατί πιστεύουμε ότι «το τέλος είναι κοντά»

Είναι ασφαλέστερο βιολογικά και προτιμότερο ψυχολογικά να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Συνεχίστε την ανάγνωση Η ψυχολογία της Αποκάλυψης: γιατί πιστεύουμε ότι «το τέλος είναι κοντά»

Ο ιός του φανατισμού και η αντιμετώπισή του

Οποιαδήποτε συνειδητή αλληλεπίδραση με τον πυρήνα φανατισμού ενός φανατικού συνιστά αυτοθέλητη εμπλοκή σε μια διαδικασία αναπόδραστης ψυχικής φθοράς κι οδυνηρής αυτολεηλάτησης. Συνεχίστε την ανάγνωση Ο ιός του φανατισμού και η αντιμετώπισή του