Ο ιός του φανατισμού και η αντιμετώπισή του

Οποιαδήποτε συνειδητή αλληλεπίδραση με τον πυρήνα φανατισμού ενός φανατικού συνιστά αυτοθέλητη εμπλοκή σε μια διαδικασία αναπόδραστης ψυχικής φθοράς κι οδυνηρής αυτολεηλάτησης. Συνεχίστε την ανάγνωση Ο ιός του φανατισμού και η αντιμετώπισή του